Przepisy dotyczące gwarancji towarów zakupionych od spółki "Strans"
1. Gwarancja na towary

1.1. Gwarancja to produkt, który spełnia wszystkie wymagania i cechy techniczne i technologiczne. Wszystkie produkty oferowane przez nasz sklep internetowy są objęte gwarancją producenta.

1.2. Okres gwarancji na Towary, z wyłączeniem urządzeń elektrycznych, wynosi 12 (dwanaście) lub 24 (dwadzieścia cztery) miesiące.

1.3. Zobowiązania gwarancyjne Sprzedawcy w odniesieniu do towarów są spełnione pod warunkiem spełnienia przez kupującego odpowiednich wymagań.

2. Warunki gwarancji

2.1. Dostarczenie dowodu zakupu towaru od sprzedawcy.

2.2. Pokaż czynność wykonania instalacji części zamiennych w stacjach serwisowych, która zawiera informacje o samochodzie i listę prac instalacyjnych.

2.3. Okres gwarancji na urządzenia elektryczne nie jest zainstalowany, a gwarancja na nie jest ograniczona faktem pojemności roboczej w momencie instalacji.

2.4. W przypadku nieprzestrzegania przez kupującego wymogów dotyczących zgodności z zobowiązaniami gwarancyjnymi część zamienna traci gwarancję.

2.5. Dział gwarancji przyjmuje towary do diagnostyki w autoryzowanym centrum serwisowym i określa przyczyny awarii. Po wykryciu wady fabrycznej naprawa gwarancyjna zostanie przeprowadzona w terminach określonych przez prawo. W przypadku opóźnienia w dostawie części zamiennych, naprawy mogą być przeprowadzane w okresie przekraczającym czternaście dni, ale nie więcej niż trzydzieści dni.

2.6. Aby uzyskać więcej informacji, a także indywidualnie rozpatrzyć skargi dotyczące jakości towarów i podjąć decyzję, wyślij wiadomość na adres quality@strans.ua. Proszę omówić problem z produktem. Twoje roszczenie zostanie rozpatrzone w ciągu 5 dni roboczych od jego otrzymania. Postaramy się znaleźć dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

3. Kolejność reklamacji

3.1. Reklamacja - roszczenie klienta, przedstawionego sprzedawcy lub dostawcy produktu, który uległ awarii w okresie, w którym nie upłynął jeszcze okres gwarancji.

3.2. W przypadku reklamacji kupujący informuje sprzedawcę o tym na piśmie, wypełniając akt reklamację.

3.3. Raport reklamacyjny musi zawierać informacje zgodne ze wzorem dostarczonym Kupującemu przez Sprzedającego.

3.4. Sprzedawca bada wszystkie dostarczone materiały i podejmuje decyzję o zaspokojeniu roszczenia gwarancyjnego kupującego lub odmowie wraz z uzasadnieniem takiej decyzji.

4. Zwrot towarów

4.1. Zwrot (wymiana) towarów. Zgodnie z art. 9 ustawy „O ochronie praw konsumentów” produkt dobrej jakości (wolny od wad) może zostać wymieniony lub zwrócony do sklepu w ciągu 14 dni, nie licząc dnia zakupu, jeżeli następujące warunki są spełnione: - Produkt nie był używany i Nie ma śladów użytkowania: zadrapania, odpryski, zarysowania, ślady otwarcia, nie ma śladów cieczy dostających się do produktu lub na opakowanie, dokumentacja.

4.2. Produkt, który ma wady wizualne (ze względu na proces produkcji lub magazynowania), można zastąpić podobnym produktem lub można zwrócić pełny koszt.